Izzini Viesītes novadu

Ko tu zini par Viesīti?

Kurā vēstures periodā Viesītē uzbūvēja šaursliežu dzelzceā līniju?
Viesītes agrākais nosaukums ir Eķengrāve, kas tulkojumā no viduslejvācu valodas nozīmē "ozolu audze". Kas attēlots Viesītes ģerbonī?
Viesītes novadā atrodas kafijas ražotne "Alīda". Kā vārdā tā nosaukta?
Pauls Dauge dzimis 1869. gada 22. augustā Saukas "Kalna krogā". Pie mācītājmuižas atrodas 1972. gadā uzstādītais piemineklis revolucionārās kustības dalībniekam, filozofam, publicistam un profesoram. Bet kādā medicīnas jomā Pauls Dauge strādājis?
Viesītes novadā atrodas Sēlijas paugurvaļņa augstākā virsotne (167 m v.j.l.). Kā sauc virsotni?
Viesītes novada Sunākstē 30 gadus strādājis ievērojams 18. gadsimta apgaismotājs, baltvācu mācitājs, valodnieks, literāts un izgudrotājs. Kā viņu sauc?
Kurš ievērojams ārsts dzimis Viesītē?
Viesītes pilsēta izveidojās pateicoties šaursliežu dzelzceļa un depo izveidei Viesītē un tās apkārtnē. Kāds bija šaursliežu dzelzceļa sliežu platums?
Viesītē atrodas lielākais Zemgales un 15. lielākais Latvijas ezers? Kā sauc šo ezeru?
Vārnavā pie Sunākstes baznīcas atrodas piemineklis Vārenbrokas muižkunga meitai Angelai fon Bērai. Kā sauc pieminekli?
Mīletības saliņa atrodas Viesītes Mazā ezera galā un ir romantiska atpūtas vieta. Uz to ved taka, kas šobrid atjaunota līdz Draudzības kalniņam no pilsētas puses. Kā to sauc?
Kādu sadzīves tehniku Veais Stenders radījis 18. gadsimtā? Pēc viņa pierakstiem izveidota šī priekšmeta kopija, kas atrodas muzejā "Sēlija".
Kam pirmo enciklopēdiju "Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas" sarakstījis Vecais Stenders?
Viesīte 1928. gadā ieguva pilsētas tiesības, pilsētiņu nosauca Viesītes upes vārdā. Kā sākotnēji pilsētu gribēja nodēvēt?
Viesītē, Raiņa ielā 14 atrodas zaļa koka māja, kur prof. Pauls Stradiņš dzīvojis no 1902. līdz 1914. gadam, tā celta pakāpeniski, piebūvējot pa gabalam klāt, tāpēc tai ir īpatnējs nosaukums. Kā sauc šo māju?
70. gados dzejnieka Imanta Ziedoņa koku atbrīvotāju grupa strādāja Stupeļu un Margas pilskalnos, atbrīvojot tos no krūmu apauguma, pilskalnu pakājē uzstādija akmeņus un iekala tajos pilskalnu nosaukumus. 2016. gadā, turpinot šo tradīcīju,pie viena no novada pilskalniem tika iesvētīts akmens ar pilskalna nosaukumu. Pie kura pilskalna atrodas akmens?
1840.gadā uzcēla ēku, kas ir pati senākā celtne Viesītē. Šobrīd tur atrodas ugunsdzēsēju depo. Kā agrāk sauca šo ēku?
Kurš ievērojams komponists ir dzimis Viesītes novadā?
Kā sauc Viesītes vienīgo ģeoloģisko pieminekli, kas veidojis ap II gs. pirms mūsu ēras un ir morēna tipa oss?
Viesītē dzimuši Latvijā un ārpus Latvijas zināmi dvīņi. Kā viņus sauc?
Kā kādreiz dēvēja Viesīti?
Viesītes novada Saukas pagastā dzimis Mārtiņš Buclers. Kas viņš bija?
Viesītes novada Saukas pagasts ir bagāts arī uzņēmējdarbībā. Lones ābolu K/S “Poceri” ir zināmi jau kopš pagājušā gadsimta. Saukā tiek ražots arī kāda vērtīga auga ziedu un ogu sīrups. Kā sauc šo augu